skip to Main Content

Gemeentehuis Tiel

Bespaard voor deze klant

Besparing elektra: 15%
Terugverdientijd: 5 jaar
Oppervlakte gebouw: 5.900 m2
Werkzaamheden: Energie-onderzoek
Prijsafspraak: Facturering per opdracht

Wat hebben we gedaan?

De gemeente Tiel heeft haar beide gemeentehuizen grondig verbouwd en het nieuwe werken doorgevoerd. Ons onderzoek toont aan dat er een enorme verbeterslag is gemaakt, zeker als je het energieverbruik per medewerker bekijkt. De kansen die er nog zijn voor verbetering zijn in kaart gebracht.

Back To Top