DutchEnglish
skip to Main Content

Onderzoeksplicht energiebesparing

Nieuwe verplichting: onderzoeksplicht

In 2023 is er een nieuwe verplichting toegevoegd aan de bestaande verplichtingen als de informatieplicht energiebesparing en de EED audit. Deze onderzoeksplicht wordt waarschijnlijk half 2023 van kracht. Als u uw energieonderzoek of EED audit uitbesteed aan BK Energy Efficiency zorgen we ervoor dat de extra verplichtingen worden meegenomen in het onderzoek en worden opgenomen in één overzichtelijke rapportage. Meer informatie aanvragen? Bel ons dan op 06-50743064. Op deze pagina leest u alvast meer informatie over de onderzoeksplicht energiebesparing.

Iedere 4 jaar rapporteren voor energiebesparingsplicht

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u daar eens in de 4 jaar over rapporteren. Dit moet u doen volgens de onderzoeksplicht energiebesparing en/of de informatieplicht energiebesparing Een onderzoeksplicht geldt voor locaties van bedrijfstakken:

  • waarvoor onder de Omgevingswet het Rijk de milieuregels bepaalt;
  • met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent).

EED audit laten uitvoeren

Nieuwe onderwerpen horen bij onderzoeksplicht

Bij de onderzoeksplicht horen een aantal nieuwe onderwerpen als een inventarisatie van de onbenutte warmestromen, een analyse van de elektrische aandrijftechnieken, een isolatiescan en een spiegeling aan een specifieke lijst van maatregelen.

Verder zijn er wijzigingen als een CO2-reductie- en terugverdientijdberekeningen zijn van toepassing. En ook moet worden teruggekeken welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar zijn uitgevoerd, welke nog uitgevoerd moeten worden en wanneer deze worden uitgevoerd. En tenslotte is er nog een basischeck energiezorg die moet worden gedaan en waarmee energiemanagement onderdeel kan worden van uw organisatie.

Onderzoeksplicht kans voor effectieve energiebesparende maatregelen

De onderzoeksplicht energiebesparing brengt voor u veel extra verplichtingen met zich mee. Wilt u zich graag focussen op uw primaire proces en wilt u dit onderzoek uitbesteden? Dan zijn wij van BK Energy Efficiency graag uw partner. Wij maken van een verplichting een waardevolle kans om effectief energie te besparen. En daarin gaan wij net een stap verder dan gebruikelijk om mooie kansen te ontdekken die niet direct in de standaardlijsten staan. Probeer ons uit en laat u door ons verrassen.

eed energie audit

Ontvang nu een offerte

Wilt u ons inschakelen vanwege uw onderzoeksplicht energiebesparing? Bel ons voor een offerte via 06-50743064 of mail naar info@bkenergyefficiency.nl. Wij transformeren de onderzoeksverplichting naar een mooie kans om effectief energie te besparen!

Referentie Cases

Contact opnemen

INFORMATIE OF OFFERTE AANVRAGEN

    Back To Top