DutchEnglish
skip to Main Content

Verplichtingen Energiebesparing

Verplichting

verschillende categorieën 

De overheid heeft een verplichting ingesteld om de mogelijkheden voor energiebesparing in kaart te brengen.
Er zijn een aantal categorieën te onderscheiden:

Grotere bedrijven met meer dan 250 medewerkers of 50M€ omzet én een balanstotaal van 43M€ (Europese Energy Directive, EED). muv. van bedrijven die meedoen aan de MJA (zie hieronder) en bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem:

deze bedrijven moeten elke 4 jaar een energie-audit doen die een verbruiksanalyse, besparingspotentieel en de voorgenomen energie beperkende maatregelen omschrijft.

Bedrijven met een jaarverbruik elektra van meer dan 200.000kWh óf meer dan 75.000m3 aardgas (Wet milieubeheer, energiebesparingsplan):

de gemeente kan van u eisen dat er een energiebesparingsplan wordt uitgevoerd.

Energie besparen voor uw bedrijf? Neem contact op

Bent u geïnteresseerd wilt u graag meer weten? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier, bel +31 (0)650743064 of mail naar info@bkenergyefficiency.nl. U hoort zo spoedig mogelijk van ons en we leggen u graag alles uit over onze werkwijze wanneer we energie voor uw bedrijf gaan besparen.

Bedrijven met een jaarverbruik elektra van meer dan 50.000kWh óf meer dan 25.000m3 aardgas (Wet milieubeheer, energiebesparingsplan):

u bent verplicht investeringen te doen in energiebesparing met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar.

Bedrijven die vrijwillig meedoen aan de meerjarenafspraken (MJA):

Deze bedrijven dienen elke 4 jaar een energiebesparingsplan in dat minimaal 8% besparingen bevat en dit evalueren aan het eind van de periode. U valt dan buiten de eerder genoemde verplichtingen op Europees en gemeentelijk niveau.

Sinds 2019 is de informatieplicht geldig voor de meeste bedrijven.

Uiterlijk 1 juli 2019 moest u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. U rapporteert uw energiebesparende maatregelen aan het bevoegd gezag. Het eLoket van RVO.nl is hiervoor beschikbaar, klik hier voor meer informatie

BK Energy Efficiency kan u natuurlijk ontzorgen en namens uw organisatie aan deze informatieplicht voldoen. Neem contact op voor een passend voorstel.

Het energieonderzoek dat BK Energy Efficiency doet en de bijbehorende rapportage, voldoet voor elk van deze categorieën verplichtingen en is altijd een waardevolle investering. Wij geloven niet in standaard rapportages, maar maken een rapport met die maatregelen waar u echt wat aan heeft en waarmee u dus echt nuttige en kosteneffectieve stappen kan zetten. En de overheid zal meer dan tevreden zijn.

Nuttige links:

Contact opnemen

INFORMATIE OF OFFERTE AANVRAGEN

    Back To Top