DutchEnglish
skip to Main Content

Verduurzaming

Hulp nodig bij duurzaam ondernemen?

visie & onderzoek

Duurzaamheidsvisie

Energiebesparing is een logische eerste stap als u uw bedrijf wilt verduurzamen. Het is duurzamer en kosteneffectiever om te investeren in energiebesparing dan in een vorm van duurzame opwekking van energie, zoals zonnepanelen. Als u echter voldoende middelen heeft en naast energiebesparing ook alvast aan een duurzame opwekking van uw energieverbruik wilt werken, zijn wij ook uw partner. Wij hebben ruime ervaring en specifieke kennis van zonne-energie, windenergie, biomassaverbranding en toepassing van waterstof. Wij voorzien u van een nuchter, onafhankelijke advies over de mogelijkheden die logisch en passend zijn binnen uw bedrijf. We ontwikkelen graag samen met u een visie over de mogelijkheden en prioriteiten voor de verduurzaming van uw bedrijf.

Ontzorging

Onderzoek naar de mogelijkheden voor energiebesparing en verduurzaming, is vaak lastig te combineren met de dagelijkse werkzaamheden van uw medewerkers. Bovendien ontberen ze vaak de specifieke kennis en ervaring om te weten waar ze moeten kijken. Meestal is er ook een beperkte kennis van de mogelijke oplossingen en de globale kosten daarvan. Voor ons zijn het vinden, concretiseren en implementeren van energiebesparingskansen en kansen voor verduurzaming van uw energieverbruik onze dagelijkse werkzaamheden. Laat ons uw flexibele medewerker worden waarbij u deze taak effectief en vooral kosteneffectief kan neerleggen. Neem contact op om dit met ons te bespreken.

minder gas & warmteterugwinning

Elektrificatie

Elektrificatie van toepassingen waarvoor nu gas wordt ingezet, kan zowel een energiebesparing zijn als een verduurzaming. Warmtepompen zijn hiervan een mooi voorbeeld. Het rendement van een warmtepomp voor de opwekking van warmte kan bijvoorbeeld viermaal zo hoog zijn als de directe toepassing van elektra of gas voor verwarming. Als de elektriciteit voorkomt uit gas of steenkolen dan is het totale rendement nog maar en nog steeds tweemaal zo hoog omdat we bij deze vorm van opwekking ongeveer de helft verliezen. Uiteindelijk gaan we naar 100% duurzame elektriciteit en zal het rendement van de warmtepomp inderdaad vier keer zo groot zijn als de verwarming met bijvoorbeeld gas. Wij zitten boven op de ontwikkelingen en nemen de mogelijkheden mee in ons advies voor uw situatie.

Restwarmte

Het nuttig gebruik van restwarmte is misschien wel de grootste kans om uw bedrijf substantieel te verduurzamen. Het is onze ervaring dat het voorkomen dat er warmte wordt weggegooid de grootste besparingskans is op het gasverbruik. Warmteterugwinningsinstallaties zijn er voor ventilatie binnen gebouwen, voor afgassen van stoomketels en voor de koeling van persluchtcompressoren om maar een paar grote energieverbruikers te noemen. Voor gasvormige media’s maar ook voor vloeistoffen zijn de principes gelijk. Hoogwaardige brandstoffen moeten bij voorkeur niet ingezet worden voor laagwaardige toepassingen. Met onze achtergrond in de procestechnologie is restwarmte onze specialiteit geworden. Warmtecascadering, het opwerken van warmte en het ontwerpen van de juiste oplossing is waar wij u bij kunnen helpen.

Uw bedrijf verduurzamen?

Graag komen we onze aanpak toelichten en demonstreren.
En u een aanbod maken voor een samenwerkingsvorm.

Wij zorgen voor een laagdrempelige start en worden bij voorkeur uw flexibele, ervaren medewerker die elk kwartaal laat zien dat hij meer oplevert dan dat hij kost.

Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier, bel +31 (0)650743064 of mail naar info@bkenergyefficiency.nl.

Contact opnemen

INFORMATIE OF OFFERTE AANVRAGEN

    Back To Top