DutchEnglish
skip to Main Content
gemeentehuis kampen

Gemeentehuis Kampen

Bespaard voor deze klant

Besparing elektra en gas: 35%
Terugverdientijd: 2 jaar
Oppervlakte gebouw: 8.900 m2
Werkzaamheden: Energiemonitoring
Prijsafspraak: Facturering per uur
Prestatiebasis: Op basis van het energiebudget
Samenwerking: Meerjaren samenwerking

Wat hebben we gedaan?

De grootste besparing in dit moderne A-labelgebouw was het kunnen regelen van het ventilatiedebiet. Terugtoeren van het debiet met 50% in de winter bespaart nu 70% op het stroomverbruik.
Verder is door ons het warmtepompsysteem geoptimaliseerd. Door de monitoringvan het directe elektraverbruik van de warmtepomp wordt de werking inzichtelijk en kon bij een zelfde warmteoutput, 40% van het stroomverbruik worden bespaard.

Back To Top