DutchEnglish
skip to Main Content

Waarom energie besparen?

Redenen om op energie te besparen

waarom-energie-besparen

Energie kost geld

Energie is duur.
Door de groeiende wereldbevolking neemt het energieverbruik in komende jaren wereldwijd fors toe. Hierdoor blijven de prijzen waarschijnlijk stijgen.

Ook omdat we als gemeenschap energieverbruik willen ontmoedigen, zullen we het gebruik van fossiele energie steeds meer gaan belasten.

Met wat ervaring, de wil en het juiste inzicht is energie besparen relatief eenvoudig. En verdient zich snel terug. De gemiddelde terugverdientijd van de energiebesparingskansen die BK Energy Efficiency door de jaren aan haar klanten heeft voorgesteld, is 1,5 jaar!

waarom-energie-besparen

Duurzaam

Energie besparen is duurzamer dan groene stroom kopen.
Zoals we energie nu opwekken, vertaalt het hoge energieverbruik zich in klimaatproblemen.
Energiezuinig opereren is positief voor het bedrijfsimago.
Medewerkers, aandeelhouders en klanten verwachten dat hun bedrijf hieraan werkt.

xxl[1]

Verplichting

De overheid heeft een verplichting ingesteld om de mogelijkheden voor energiebesparing in kaart te brengen. Er zijn een aantal categorieën te onderscheiden:

Grotere bedrijven met meer dan 250 medewerkers, 50M€ omzet én een balanstotaal van 43M€ (Europese Energy Directive, EED). muv. van bedrijven die meedoen aan de MJA (zie hieronder) en bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem:

deze bedrijven moeten elke 4 jaar een energie-audit doen die een verbruiksanalyse, besparingspotentieel en de voorgenomen energie beperkende maatregelen omschrijft.

Bedrijven met een jaarverbruik elektra van meer dan 200.000kWh óf meer dan 75.000m3 aardgas (Wet milieubeheer, energiebesparingsplan):

de gemeente kan van u eisen dat er een energiebesparingsplan wordt uitgevoerd.

Bedrijven met een jaarverbruik elektra van meer dan 50.000kWh óf meer dan 25.000m3 aardgas (Wet milieubeheer, energiebesparingsplan):

u bent verplicht investeringen te doen in energiebesparing met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar.

Bedrijven die vrijwillig meedoen aan de meerjarenafspraken (MJA):

Deze bedrijven dienen elke 4 jaar een energiebesparingsplan in dat minimaal 8% besparingen bevat en dit evalueren aan het eind van de periode. U valt dan buiten de eerder genoemde verplichtingen op Europees en gemeentelijk niveau.

U kunt ook de officiële wetchecker uitvoeren waarmee u in 5 minuten ziet wat u verplichtingen zijn.

In 2019 is er nog de informatieplicht bijgekomen:

Uiterlijk 1 juli 2019 moest u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. U rapporteert uw energiebesparende maatregelen aan het bevoegd gezag. Het eLoket van RVO.nl is hiervoor beschikbaar. Meer informatie

BK Energy Efficiency kan u natuurlijk ontzorgen en namens uw organisatie aan deze informatieplicht voldoen. Neem contact op voor een passend voorstel.
Zie voor andere nuttige links:

 

De energiescan of energierapportage die BK Energy Efficiency maakt voldoet voor elk van deze categorieën bedrijven en is altijd waar voor uw geld. Wij geloven niet in standaard rapportages, maar maken een rapport met die maatregelen waar u echt wat aan heeft en waarmee u dus echt nuttige en kosteneffectieve stappen kan zetten. En de overheid zal meer dan tevreden zijn.

Back To Top