skip to Main Content

Activiteitenbesluit

Energie onderzoek in het kader van het Activiteitenbesluit

Bent u van plan een energie onderzoek uit te laten voeren in het kader van het Activiteitenbesluit (milieubeheer)? Schakel dan BK Energy Efficiency in! Onze onderzoeken naar energieverbruik en besparingsmogelijkheden kenmerken zich door een zeer grondige werkwijze en het gebruik van alleen de meest geavanceerde technologie. Elke opdracht beschouwen wij als een nieuwe kans om zowel onze klant als het milieu een groot plezier te doen. Bel voor een offerte: 06-50743064.

Wat houdt het Activiteitenbesluit in?

Het Activiteitenbesluit is een juridisch kader waarin milieuwetgeving voor bedrijven is verankerd. We zullen u niet vermoeien met alle details, maar er is één artikel binnen het Activiteitenbesluit dat uw nadere aandacht verdient. Dit betreft artikel 2.15. Dit artikel stelt dat een onderneming die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar gebruikt, alle activiteiten op het gebied van energiebesparing moet uitvoeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ons energiebesparingsplan helpt u deze in kaart te brengen. En beschikt u over een onderneming met ten minste 250 fte of een omzet van €50 miljoen of meer? Dan is naast het Activiteitenbesluit ook de EED (de Energy Efficiency Directive) voor u van toepassing. In het kader van deze Europese wetgeving zal vanaf 2017 streng gecontroleerd worden of grote bedrijven de verplichting om een energie onderzoek uitvoeren, nakomen. Uiterlijk 1 juli 2019 moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. U rapporteert uw energiebesparende maatregelen aan het bevoegd gezag. Het eLoket van RVO.nl is hiervoor vanaf begin januari 2019 beschikbaar. Wilt u zeker weten dat u aan de nationale wetgeving (Activiteitenbesluit) en Europese wetgeving (EED) voldoet? Schakel dan BK Energy Efficiency in voor een energieonderzoek! De voordelen waar u dan van profiteert zijn talrijk.

De voordelen van een energie-audit

Het negeren van het Activiteitenbesluit leidt tot sancties en het mislopen van belangrijke kansen op het gebied energiebesparing. Schakel daarom BK Energy Efficiency voor een grondige energie-audit. Daarmee:

  • Ontvangt u een gedetailleerd inzicht in uw energieverbruik
  • Krijgt u concrete en beargumenteerde tips om minder energie te verbruiken
  • Zult u 10 tot zelfs 40 procent besparen op uw jaarlijkse energierekening
  • Voorkomt u sancties in het kader van het Activiteitenbesluit
  • Wordt uw onderneming duurzamer en levert u een bijdrage aan een beter milieu

Haal het optimale resultaat uit het Activiteitenbesluit

Als ondernemer zult u niet ontkomen aan het Activiteitenbesluit. En dat is goed nieuws. De implicatie is namelijk dat u geen maatregelen over het hoofd zult zien die u vaak snel en eenvoudig terug zult verdienen. En zeker niet als u BK Energy Efficiency inschakelt! Wilt u een offerte ontvangen? Bel of mail via 06-50743064 of info@bkenergyefficiency.nl. Met ons haalt u het optimale resultaat uit het Activiteitenbesluit!

Back To Top