skip to Main Content

Wat kost het? Wat levert het op?

Hoeveel kunt u besparen?

energie besparen wat kost het wat levert het op

Grotere zakelijke verbruikers

Ons doel is het het maximaal en kosteneffectief verlagen van uw energieverbruik en het verduurzamen van uw organisatie.

We richten we ons vooral op de grotere energieverbruikers. Dit zijn veelal de industriële gebruikers en eigenaren van gebouwen met een energierekening vanaf ongeveer € 70.000 tot enkele miljoenen euro’s  per jaar.

Als wij maar 10% besparen, zijn we teleurgesteld. In de meeste gevallen besparen we 20-30% in 1 tot 2 jaar. Terugverdientijden van de investeringen die we voorstellen zijn gemiddeld 1,5 jaar!

Eenmalig energie-onderzoek of EED

Voor sommige klanten is een eenmalig energie-onderzoek een effectieve start om werk te maken van energiebesparing en duurzaamheid. Vaak is het ook een verplichting.

We brengen het energieverbruik compleet in beeld en rapporteren de energiebesparingskansen als concrete voorstellen en in tabelvorm. Het management kan hiermee effectief bepalen welke stappen ze kunnen gaan zetten. Meestal maken we ook de kosten en opbrengsten van energiemonitoring als een besparingskans al concreet in dit onderzoek.

Ontzorging van energie-onderzoek

Onderzoek naar de mogelijkheden voor energiebesparing is vaak lastig te combineren met de dagelijkse werkzaamheden van uw medewerkers. Bovendien ontberen ze vaak de specifieke kennis en ervaring om te weten waar ze moeten kijken. Maar ook is er nauwelijks kennis van de mogelijke oplossingen en de globale kosten daarvan. Voor ons zijn het vinden, concretiseren en implementeren van energiebesparingskansen onze dagelijkse werkzaamheden. Laat ons uw flexibele medewerker worden waarbij u deze taak effectief en vooral kosteneffectief kan neerleggen. Neem contact op om dit met ons te bespreken.

Duurzaamheid

Energiebesparing is duurzamer en kosteneffectiever dan een investering in zonnepanelen en daarom een logische start als u uw bedrijf wilt verduurzamen. Als u voldoende middelen heeft en ook alvast aan een duurzame opwekking wilt werken van uw energieverbruik, zijn wij ook uw partner. Wij hebben bijzondere ervaringen en kennis van zonne-energie, windenergie, biomassaverbranding en toepassing van waterstof. Onze specialiteit is het effectief inzetten van restwarmte. Wij doen dit niet als installateur, maar als onafhankelijk partner die u voorziet van nuchter advies.

Hoor wat een klant vindt van de samenwerking:

Energiebesparing door BK Energy Efficiency

energie besparen wat kost het wat levert het op

Meer informatie

Graag komen we onze aanpak toelichten en demonstreren.
En u een aanbod maken voor een samenwerkingsvorm.

Wij zorgen voor een laagdrempelige start en worden bij voorkeur uw flexibele, ervaren medewerker die elk kwartaal laat zien dat hij meer oplevert dan dat hij kost.
Neem contact met ons op.

Back To Top