skip to Main Content

Wasserij Rentex Floron

Bespaard voor deze klant

Besparing elektra en gas: 17% +
Terugverdientijd: 1,5 jaar
Oppervlakte gebouw: 10.000 m3
Werkzaamheden: Energiemonitoring, EED en energieonderzoek
Prijsafspraak: Uurbasis

Wat hebben we gedaan?

De wasserij in Bolsward is de grootste wasserijlocatie van Nederland en is een partnership aangegaan met BK Energy Efficiency om het energieverbruik te reduceren.

Op perslucht wordt inmiddels 30% bespaard door slimme monitoring en het uitwerken van een systematisch stappenplan.

Uit de continue meting van gas en elektra bleek een efficiëntieslag van 3% bij de stoomopwekking mogelijk die ook is gerealiseerd.

Ook het stoomverbruik is inmiddels al met 9% verlaagd door een effectievere warmtewisseling in het wasproces en de waterzuivering.

Ook is de capaciteit van de waterzuivering flink toegenomen door efficiency-verbeterende maatregelen.

Door inzicht in het elektraverbruik zet het personeel licht en machines eerder uit.

Verder lopen er pilotprojecten om op innovatieve wijze warmte terug te gaan winnen uit de verschillende processen en in te zetten voor laagwaardige toepassing waarvoor nu hoogwaardige energie wordt gebruikt.

Door de aandacht voor energiebesparing en de geboekte resultaten heeft Rentex Floron een landelijk brancheprijs gewonnen als erkenning voor de stappen die ze samen met BK Energy Efficiency hebben gemaakt om het toch al lage energieverbruik verder te reduceren.

Er is eind 2020 een EED audit gedaan waarmee een plan voor de komende 4 jaar klaarligt dat onder andere een volgende besparing van 17% voorziet op het gasverbruik.

Back To Top