skip to Main Content
Wasserij De Blinde

Wasserij De Blinde

Bespaard voor deze klant

Besparing elektra: 4%
Terugverdientijd: 1 jaar
Oppervlakte gebouw: 10.000 m2
Werkzaamheden: Energiemonitoring en energie-onderzoek
Prijsafspraak: Meerjarige samenwerking op prestatiebasis

Wat hebben we gedaan?

Wasserij de Blinde is een van de grotere wasserijen in Nederland en volledig gespecialiseerd op haar horeca-klanten.

Het is ook een heel moderne wasserij. BK Energy Efficiency is een meerjarenovereenkomst waarbij haar unieke monitoringsoftware wordt ingezet voor het online, hoogfrequente en continue monitoren van alle grotere energieverbruikers in de wasserij. Ook het gasverbruik van de stoomketel wordt gemonitoord.

De eerste stap in de systematische aanpak is uit te vinden waar onnodig verbruik is. Het bleek dat er onnodig elektranachtverbruik was van 4% van het totale jaarverbruik. Door de detailmonitoring en onderzoek ter plaatse is er een totaal uitgewerkt plan neergelegd waarmee dit totaal kon worden geëlimineerd. De beperkte investeringen en aanpassingen die daarvoor nodig waren, verdienen zich in 1 jaar terug.

Verder bleek uit onze waarnemingen dat de warmtewisseling tussen het koude, schone waswater en het warme gebruikte waswater niet optimaal was. Door uitgebreide meting is de oorzaak boven water gehaald en is nu een plan uitgewerkt dat 4% gaat besparen op het gasverbruik en zich in minder dan 1 jaar gaat terugverdienen.

Back To Top