DutchEnglish
skip to Main Content

Stadsschouwburg Groningen

Bespaard voor deze klant

Besparing elektra: 30%
Terugverdientijd: 4 jaar
Oppervlakte gebouw:  4.000 m2
Werkzaamheden: Energiemonitoring
Prijsafspraak: Facturering per opdracht

Wat hebben we gedaan?

Er is een complete inventarisatie gemaakt van het energieverbruik op basis van energiemonitoring.

In alle publiek ruimtes is al LED-verlichting toegepast. We hebben de mogelijkheden om de resterende verlichting ook aan te passen in kaart gebracht en de effecten, kosten en opbrengsten daarvan helder gemaakt.

De andere interessante besparingskans is de ventilatie van het gebouw met een flink effect op zowel de elektrakosten als op de gaskosten. Uitschakelen op momenten dat dat kan, zorgt voor een enorme besparing zonder noodzaak tot investeren. Door de monitoring kunnen deze kansen eenvoudig vertaald worden naar harde euro’s.

Ook hebben we de klant bewust gemaakt van de andere grotere energieverbruikers en de tijden dat die zonder noodzaak draaien of warmte staan te maken.

Back To Top