skip to Main Content
sporthal de spont

Sporthal de Spont

Bespaard voor deze klant

Besparing elektra en gas: 22%
Terugverdientijd: 3,5 jaar
Oppervlakte gebouw: 2.250 m2
Werkzaamheden: Energiescan en energiemonitoring
Prijsafspraak: Vaste prijs

Wat hebben we gedaan?

Een update van de verlichting van de kleedkamers, het op tijd schakelen van de biljarts bleek een flinke besparingskans.
Het aanpassen van de soort warmtebronnen bijvoorbeeld stralingswarmte, maakt dat een traditionele sporthal met beperkte investeringen kan wedijveren met de allernieuwste ontwerpen.

Back To Top