skip to Main Content

Ballast Nedam

Aangetoonde besparing voor deze klant

Besparing elektra, gas, warmte en houtpellets: 8%
Terugverdientijd: 2,1 jaar
Oppervlakte gebouwen: 70.000 m3
Werkzaamheden: EED audit en energieonderzoek
Prijsafspraak: vaste prijs

Wat hebben we gedaan?

Ballast-Nedam is één van Nederlands grotere bouw- en ontwikkelbedrijven. Wij zijn gevraagd een EED energie-audit uit te voeren voor 16 locaties van Ballast Nedam. Dit hebben we binnen de overeengekomen tijdslimiet van 6 weken kunnen afronden. De EED audit omvatte kantoorpanden, werkplaatsen, onderhoudslocaties voor bouw- en wegenmaterieel- en machines en betonproductielocaties.

Back To Top