skip to Main Content

Energiemonitoring kan ook asset monitoring zijn

Onderscheidende energiemonitoring

Energiemonitoring kan alleen asset monitoring zijn als de energiemonitoring daarvoor ontworpen is.

De monitoringsoftware die BK Energy Efficiency inzet voor haar cliënten onderscheidt zich hiermee van elke andere monitoringsoftware die wordt aangeboden. Naast de gebruikelijke weergave van het actuele verbruik wordt er in deze software ook een achtergrond weergegeven van het verbruik dat zou mogen worden verwacht.

Een voor elke klant op maat samengestelde meetkast, verzamelt de gegevens van elektra, gas, warmte en/of water en stuurt de data door naar onze server. Voor elke medewerker die de klant aanwijst, maken we vervolgens de rapportages van de energieverbruiken beschikbaar op zijn of haar PC.

Naast de normale, simpele kW/stroom/powerfactor-weergaven per fase en als totaal, is er een weergave met een achtergrond van het “normale” verbruik dat statisch wordt verwacht op basis van voor de energieverbruiker relevante variabelen. Voor deze variabelen kunt u denken aan “tijd op de dag”, “soort dag”, “buitentemperatuur” of “productievolume” of andere relevante productievariabelen.

Inzicht in afwijkingen en asset monitoring

Met deze slimme weergaves van energieverbruik kunnen we heel eenvoudig afwijkingen zien en opsporen. Afwijkingen die kunnen zijn veroorzaakt door bijvoorbeeld verbeterde of andere instellingen van apparaten, door binnenkort noodzakelijk onderhoud (lagers die verslijten, filters die dichtlopen etc.) of doordat de settings van een apparaat of regeling per ongeluk zijn veranderd. Hierdoor wordt deze vorm van energiemonitoring ook een interessante en kostenefficiënte vorm van asset monitoring.

Alle informatie die het system genereert, is misschien niet direct interessant voor de operators of gebouwbeheerders om continue naar te kijken, maar als er enkele weergaves wel interessant zijn, kunnen die voor hen beschikbaar worden gemaakt. Ook kan de informatie in de procesbesturing zichtbaar worden gemaakt via een interface.

Hieronder vindt u een korte beschrijving van hoe het systeem werkt inclusief een aantal screenshots. We komen deze software graag persoonlijk live bij u demonstreren.

Het Dashboard

De onderstaande screenshots zijn van het startscherm met het dashboard op hoofdverbruikersniveau voor alle gekozen energiestromen en/of voor het waterverbruik.
De vakken kleuren blauw als we onder het normale verbruik zitten. En rood als we erboven zitten. Geel en groen zijn de kleuren voor de bandbreedte waarin het verbruik normaal is. Hieronder is dus te zien dat deze klant eerder is gestopt met de productie dan normaal.

Bij doorklikken op de folder achter het totaal ziet u de details van de groepen die worden gemonitord. De weergaves zijn vrij in te richten in een gewenste proces- hiërarchie. De meters kunnen dus ook als groep worden samengevat en gesommeerd zoals hieronder bij de “Utilities”. We hebben dan een zogenaamde virtuele meter die een optelling is van de onderliggende reële meters.

Energieverbruik over de tijd

Bij doorklikken op één van de vlakken van het dashboard krijgen we het energieverbruik grafisch uitgezet in de tijd. De periode waarin we terug willen kijken, is natuurlijk vrij te kiezen. Hieronder ziet u de weergave “last week”.

Hier is te zien dat deze klant korter werkt ivm. corona. De geel/groene band is het normale verbruik. In deze weergave van het totale elektraverbruik is te zien dat er een behoorlijk weekendverbruik is van 15kW, terwijl de fabriek is gesloten. Ook is het verbruik in de nacht niet elke nacht hetzelfde. Interessant om uit te zoeken.

Door een deel van de bovenstaande grafiek te markeren met de muis, zoom je heel eenvoudig in op een deel dat interessant lijkt, bijvoorbeeld het weekendverbruik. Hier zie je dan duidelijk de basislast van 15kW en de pieken daarbovenop. Dit zijn vooral de compressoren. Als je naar dit plaatje zou kijken voor alleen de compressoren, is de mate van lek van het persluchtsysteem direct te zien in het vermogen dat we verliezen maar ook in de frequentie van het aanslaan van de compressor.

Voor een andere client, die vijf compressoren heeft staan, is te zien dat er omstreeks 11 oktober op ons verzoek is gekeken naar de regeling die alle vijf compressoren aanstuurt en ook is te zien dat het verbruik daarna flink lager is geworden. Dit is zelfs al visueel te zien in de grafiek hieronder van de laatste vier weken.

Ook is te zien dat het verbruik in het weekend weer is verlaagd naar een normaal niveau. Dit had te maken met een nieuwe compressor die niet goed in de regeling stond en intern ook niet goed was afgesteld. Hierdoor ging de compressor nooit van de nullast. Ook niet in het weekend.

Afwijkingen van het normale verbruik

Door in plaats van “instant graph” zoals hierboven de “cumulative graph” aan te klikken, wordt de afwijking van de norm over de tijdsperiode zichtbaar. Deze zou recht moeten lopen als er geen afwijking is.

We zien dan direct in de grafiek hieronder dat er in de eerste week (van de vier weken die zijn te zien) 15.000kWh meer is gebruikt dan normaal. Dat is € 1200 per week!

Zou u dat hebben opgemerkt?

We zien dat in de laatste week het verbruik bijna horizontaal loopt tov. de norm (gebaseerd op meetgegevens de tweede helft van 2019) en dat is winst omdat er inmiddels een extra productielijn is aangesloten.

Overige rapportages

De bovenstaande grafieken zijn er natuurlijk ook voor gas en water.

Om nog dieper te kunnen graven in de meetresultaten zijn er ook “platte” gegevens van elke van de drie fases van elke elektragroep beschikbaar voor stroomsterkte, spanning, kW en power factor (cosphi) om maar een aantal te noemen. Dit laatste is interessant om te kijken of er motoren zijn met een onnodig lage efficiëntie.

Kosten en opbrengsten monitoring

Het is onze ervaring dat monitoring zich al na een jaar terugbetaald in een verlaagd verbruik of het voorkomen van onnodige afwijkingen. Graag maken we voor u een concreet meetplan en een offerte.

De data die het systeem genereert, moeten wel door iemand worden vertaald in actie en concrete verbeterplannen natuurlijk. Als u daarvoor geen medewerker heeft, dan biedt BK Energy Efficiency deze service aan naast de energiemonitoring.

Dit is vrijwel altijd bijzonder kosteneffectief. Wij weten waar te kansen liggen en kennen ook de oplossingen. We zijn gewend de data te analyseren en die te vertalen in kansen en oplossingen zodat u zich kunt focussen op het primaire proces.

We maken graag afspraken om deze taken voor u te ontzorgen. Bijvoorbeeld ook door de voortgang van de verbetervoorstellen elk kwartaal te rapporteren. Zo halen we alles uit de meetresultaten en verdienen we de jaarlijkse kosten van monitoring en onze diensten vele malen terug in een jaar.

Referentie cases

Gerealiseerde besparingen

Contact opnemen

INFORMATIE OF OFFERTE AANVRAGEN

    Back To Top