skip to Main Content

Energiebesparing tot 50% is geen uitzondering

Om de klimaatdoelen te halen, is energiebesparing cruciaal. Immers de energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet duurzaam op te wekken. Als ik vertel dat ik me bezighoud met energiebesparing, zegt meer dan de helft direct, oh, zonnepanelen? Energiebesparing en duurzame energie hebben niets met elkaar te maken. Wel zijn ze beide nodig om tot een duurzame toekomst te komen.

In de klimaatafspraken worden forse percentages energiebesparingen meegenomen. Doelen van 1,5% per jaar. In 2050 zouden we dan ongeveer 50% moeten reduceren van ons energieverbruik. Alle hens aan dek, zou je zeggen. En moeten we daar 30 jaar over doen? Kan dat niet sneller? Hoe realistisch is dat? En moeten we daarvoor nog eerst nieuwe technologie ontwikkelen? En hoe snel verdien ik de nodige investeringen terug? Ik deel in dit artikel graag mijn ervaringen.

Hoe realistisch is een energiebesparing van 1,5% per jaar

Heel realistisch. Het is onze ervaring dat er bij elk bedrijf binnen twee jaar 10% is te besparen.

Als uw bedrijf veel verlichting heeft zoals bijvoorbeeld staalbewerkingsbedrijven (meer dan 50%), dan is het logisch te kijken naar LED. LED-verlichting bespaart 65% ten opzichte van TL-verlichting of spaarlampen. Er kan dan in een paar maanden 30% of meer af van uw elektraverbruik.

Als u veel elektromotoren heeft (ventilatie, compressoren, pompen, koelsystemen), dan wordt het lastiger. Het typische rendement van 85% tot 95% is lastig om fors te verbeteren. Modernere types motoren verbeteren het rendement enkele procenten. Bij deellast mogelijkheden kan een toerenregeling wel zorgen voor tientallen procenten energiewinst.

Bij verwarming zijn de mogelijkheden vaak groter. Warmte wordt vaak verspild. Bij ventilatie zonder warmteterugwinning gaat alle warmte in de lucht verloren die al of niet bewust wordt afgevoerd om ruimte te maken voor de verse lucht. Met een warmteterugwinsysteem in een luchtbehandelingskast is dan zomaar 80-90% te winnen. Uitzetten of terugtoeren van de ventilatiedebieten bespaart ook tientallen procenten. Ook als er al sprake is van warmteterugwinning. En ook met isolatie zijn tientallen procenten te bereiken.

In de procesindustrie kan het kijken door een energiebril naar processen, het maken van een eenvoudige energiebalans leiden tot verassende inzichten en conclusies die het gasverbruik met tientallen procenten laten dalen en tegelijkertijd het proces stabieler maken.

Restwarmte komt overal voor en kan soms nuttig worden ingezet in verwarming van ruimtes of als voorverwarming voor processen. De oplossing is vaak iets lastiger omdat het een brede kijk vereist die niet elke installateur heeft. Het kan wel tot mooie besparingen van tientallen procenten op het gebruik van aardgas leiden.

Vooral ook buiten het primaire proces is veel te halen omdat dat deze zogenaamde “utilities” vaak ondergeschoven kindjes zijn. Voor de opwekking en distributie van stoom en perslucht zijn standaardlijstjes beschikbaar die kunnen worden nagelopen. Hier goed naar kijken, kan zomaar tien procent of meer besparing opleveren.

Als de voor de hand liggende wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt het natuurlijk lastiger om de volgende procenten te pakken. Dan komt het anders kijken naar het huidige proces in beeld. Is het wel nodig dan we het doen? Of zo doen? Zijn de eisen die we gesteld hebben nodig? Een frisse blik, “domme” vragen stellen in combinatie met kennis en ervaring en out-of-the-box-denken, leidt dan niet zelden tot grote kansen.

Is er nieuwe technologie voor nodig?

Ik geloof dat alles al uitgevonden is om het verbruik met de helft terug te brengen. Het is een kwestie van weten waar het energieverbruik zit. En wat er precies gebeurt. En hoe we daar een oplossing voor kunnen vinden.

We weten dat perslucht een inefficiënt medium is om af te leveren. Slechts 4% van de elektra die wordt gebruikt, komt in het eindproduct terecht. Is het nodig? Kan het direct? Met een elektrisch apparaat? Hetzelfde verhaal voor vacuümsystemen of stoom. Van een elektrisch kacheltje naar een warmtepomp is een winst van 75%. Warmtepompen bestaan al tientallen jaren. Ik zou echt niet weten wat nog moet worden uitgevonden.

Natuurlijk ligt er een belangrijke taak bij de producenten van apparatuur. De focus moet daar vol op de energiecomponent. Desnoods gedwongen door de overheid of Europa. Ook u als klant kunt hier het verschil maken, door bij vervanging te gaan voor het apparaat met de grootste energiewinst.

zakelijke energie

Hoe snel betalen de investeringen zich terug?

Het verbaast me telkens weer hoeveel energiebesparing er mogelijk is bij onze klanten en hoe snel zich die terugverdienen. Wij focussen ons op de energiegebruikers binnen uw proces of gebouw. Minder op bouwkundige zaken. Gemiddeld is de terugverdientijd van onze voorstellen 1,5 jaar.

Bij LED-verlichting is de terugverdientijd afhankelijk van de branduren. Als het licht dag en nacht aanstaat, is het 1 jaar en bij normale kantooruren 3 tot 4 jaar. Bij de vervanging van elektromotoren gaat het snel over de 10 jaar. Ook bij efficiëntere koelkasten en vriezers hebben we het over meer dan tien jaar. Bij vervanging van het product loont het wel om te kijken naar het topproduct qua energie-efficiëntie. De extra kosten betalen zich in enkele jaren terug.

Als het gaat om onnodig verbruik, zijn soms geen investeringen nodig. En als ze wel nodig zijn, zoals door de installatie van sensoren of instellingen, verdienen die zich vaak binnen een jaar terug.

De terugverdientijden zijn niet snel de oorzaak waarom een besparingskans niet wordt doorgevoerd. Vaak zijn het de investeringsbedragen en nog vaker de tijd die moet worden vrijgemaakt door de organisatie om ermee aan de slag te gaan. Dat zijn keuzes die eenvoudig anders gemaakt kunnen worden.

Ook de helft reduceren?

We hebben nog geen klant gehad waarvoor we minder dan 10% hebben bespaard. Klanten waarvoor de besparing oploopt naar 50% zijn geen uitzondering. Het is kennis en ervaring gecombineerd met focus. Energiebesparingskansen opsporen, concreet maken en realiseren is ons primaire proces. Als u echt werk wilt maken van energiebesparing en 1,5% per jaar ook te langzaam vindt gaan, bel dan gewoon een specialist 06-50743064 en maak het verschil.

Referentie Cases

Gerealiseerde besparing

Resultaten & referenties

Energiemonitoring is voor een aantal bedrijfstakken een erkende maatregel die verplicht moet worden geïmplementeerd. Dit is het geval voor bijvoorbeeld kantoorgebouwen, gebouwen voor zorginstellingen, voor hotels en restaurants, sport en recreatie. Kijk of dit voor uw branche ook van toepassing is op:

Contact opnemen

INFORMATIE OF OFFERTE AANVRAGEN

    Back To Top