DutchEnglish
skip to Main Content

Hoe bespaart u energie?

Onze aanpak

Energiemonitoring

BK Energy Efficiency installeert speciaal ontwikkelde hardware in uw proces zonder dat dit er invloed op heeft. We meten het verbruik van elektriciteit, gas en eventueel ook water. De gemeten gegevens worden buiten uw systemen om verzameld en online beschikbaar gemaakt.

Eliminatie onnodig verbruik

Standaard rapportages analyseren uw verbruik en maken afwijkingen op maat zichtbaar. Onnodig verbruik wordt opgespoord. We pakken hier de “quick wins” door eenvoudige, gerichte aanpassingen.
Door continue en hoogfrequente metingen wordt onjuist afgestelde apparatuur zichtbaar. Wij begeleiden uw leverancier bij de aanpassingen. Hier incasseert u de tweede serie besparingen.

Asset monitoring

Na enige maanden meten voert ons systeem statistische analyses uit die relevante procesinvloeden elimineren. Hiermee bepalen we het normale verbruik. Afwijkingen worden zichtbaar en zijn de basis voor nieuwe besparingskansen. Hiermee is het een van de meest kosteneffectieve vormen van asset monitoring en gereedschappen om preventief onderhoud te organiseren.

hoe energie besparen

Focus, kennis en ervaring

De besparing is echter zo groot als de tijd die wordt geïnvesteerd. Focus noemen wij dit. Vaak ligt de focus van onze klanten op het primaire proces. En dat is logisch.

BK Energy Efficiency heeft maar één focus en primair proces: energie besparen voor haar klanten. Daarom nemen wij graag de rol van analist en aanjager over om het proces te versnellen. Dat geldt voor het vinden, concretiseren en implementeren van kansen voor energiebesparing, maar ook om de data uit energiemonitoringsystemen te kunnen analyseren en te vertalen naar acties.

hoe energie besparen

Meten is weten

Door de unieke continue, hoogfrequente en statistisch gefilterde energiemonitoring worden de besparingskansen onderbouwd met data. Na realisatie zijn de besparingen ook direct inzichtelijk.

Back To Top