skip to Main Content

Energie besparen binnen kantoorgebouwen

Besparen van energie in kantoren

energiebesparing kantoorgebouwen

Besparing 1: onnodig verbruik

Continue monitoring van energieverbruik maakt energieverbruik in de tijd inzichtelijk. Verbruik moet verklaarbaar zijn. Waarom verbruiken we na sluitingstijd op die afdeling nog steeds zoveel energie? Wij gaan diep en vinden kansen. 10% directe besparing is niet ongewoon. De investeringen zijn beperkt en verdienen zich in maanden terug. Voorbeelden zijn het uitzetten of verwijderen van apparatuur en licht, installeren van schakelaars en sensoren en het maken van afspraken met schoonmakers of bewaking. Ook kunnen we in dit stadium al bepaalde apparatuur laten vervangen door energiezuinige varianten.

energiebesparing-in-kantoorgebouwen2

Besparing 2: winst afstelling apparatuur

Door de hoogfrequente metingen is goed te zien dat apparatuur als warmtepompen, koeling en cv-pompen niet optimaal zijn ingesteld. Zelfs in heel moderne gebouwen is dit veelal het geval. Na het initiële ontwerp en de installatie is er geen check geweest of de uitgedachte capaciteit ook overeenkomt met de behoefte in de praktijk. Met onze gegevens begeleiden we uw leverancier om dit te corrigeren. Ook hier is een energiebesparing van 10% heel normaal en zijn terugverdientijden enkele maanden.

energiebesparing kantoorgebouwen

Besparing 3: gedragsbeïnvloeding

Heel veel onnodig verbruik is gerelateerd aan uw medewerkers, hun gedrag en in hoeverre ze bewust zijn van hun invloed op de energierekening. Onze meetgegevens vertalen zich in een “normaal” en een benchmark verbruik. De manier waarop wij de afwijkingen tussen het actuele verbruik en de benchmark inzichtelijk maken, ondersteunt actie en bewustwording. Wij zorgen er voor dat u dit efficiënt kunt aanpakken. Onze jarenlange ervaring met cultuurverandertrajecten maken een additionele besparing van 10% of meer bereikbaar.

energiebesparing-in-kantoorgebouwen4

Besparing 4: multi-site benchmarking

Onze energie-analysesoftware is naar wens in te richten voor meerdere gebouwen. Ook kunnen we informatiezuilen of schermen plaatsen die naast energieverbruiksinformatie ook door u gewenste bedrijfsinformatie zichtbaar maken. Dit inzicht kan een extra element van besparing opleveren, omdat er kruisbestuiving optreedt tussen de medewerkers of verantwoordelijken voor de gebouwen.

energiebesparing-in-kantoorgebouwen5

Rapportage en PR

Naast het directe inzicht in verbruik en de afwijkingen ten opzichte van de doelen, verzorgen we ook uw rapportages over de behaalde besparingen naar de partijen die u van belang vindt. Klanten, medewerkers, centraal management, aandeelhouders of omgeving.

Back To Top