skip to Main Content

Inzicht in uw energieverbruik: meten is weten

Waarschijnlijk heeft uw bedrijf al een aantal stappen genomen om het energieverbruik terug te dringen. Misschien heeft u een energiescan laten doen, wat gedaan aan het verlies van warmte of het ventilatiesysteem verbeterd. Maar weet u hoeveel energie daarmee is bespaard en of dat nog steeds zo is? Was de investering wel de meest interessante met de snelste terugverdientijd? En wat is het actuele potentieel dat er in uw installatie zit voor energiebesparing? Zonder een overzicht van welke uw grotere energieverbruikers zijn, is het lastig deze vragen te beantwoorden.

Na het uitvoeren van de energiescan is er een overzicht van de mogelijke besparingsprojecten inclusief de verwachte investeringen en de theoretische haalbare energiebesparing. De lijst ziet er interessant uit en veelal eindigt het hier.

Energie is nou eenmaal niet de core-business van het bedrijf en het toekennen van geld en tijd aan deze projecten voelt als afwijken van de aandacht voor productie. En productie is tenslotte waardoor het bedrijf winstgevend blijft. Energiebesparing wordt uitgesteld tot het “juiste moment”.

Is er een manier om substantiële energiebesparingen te realiseren zonder dat er veel moeite voor nodig is? Het antwoord is ja. Energiemonitoring in combinatie met big data-analyse is een krachtig gereedschap om inzicht te krijgen in uw energieverbruik, om het laaghangende fruit te vinden wat betreft de kansen voor energiebesparing, maar ook om besparingen goed te kunnen volgen.

BK Energy Efficiency maakt werk van energiebesparing. Hiervoor is  een effectieve en systematische aanpak ontwikkeld die leidt tot substantiele energiebesparingen:

Energie-inventarisatie, energiebalans, energiescan

 • Om te beginnen brengen we voor onze klanten het complete jaarverbruik in kaart, onderverdeeld naar de grotere verbruikers. Dit inzicht hebben bijzonder weinig bedrijven en biedt vaak al mooie kansen om onnodig verbruik te elimineren.
 • In ons eerste rapport krijgt u dus inzicht waar uw energie wordt verbruikt en krijgt u een overzicht van de concrete kansen die we zien voor energiebesparing. Elke kans in de vorm van een voorstel, concreet met de investering, opbrengst en terugverdientijden.
 • Met onze rapportage krijgt u een heel effectieve invulling van het Activiteitenbesluit uit de Wet Milieubeheer, die bedrijven verplicht tot het onderzoeken van besparingsmogelijkheden.
 • In deze rapportage bepalen we ook wat de meest interessante vervolgstappen zijn om bepaalde kansen te concretiseren en hoe we een dieper inzicht kunnen gaan krijgen in de energiebesparingskansen die niet direct zichtbaar zijn.
 • Bij een groter bedrijf zal het advies meestal zijn dat we moeten gaan monitoren. Met monitoring komen kansen in zicht om onnodig verbruik te elimineren zonder dat er investeringen voor nodig zijn. Wij baseren dus onze aanpak daarom voor een belangrijk gedeelte op “meten is weten”.

Voorstel energiemeetsysteem

 • Op basis van uw elektrische installatie en gas- en eventueel waterverbruik, maken we een vrijblijvend voorstel voor een meetinstallatie. Normaal meten we de meeste afgaande velden van de hoofdverdeelkast van elk van de transformator(en). Online, continue en hoogfrequent.

Energiedashboard

 • Na een paar maanden geeft onze meetsoftware naast het actuele energieverbruik ook een achtergrond van uw normale verbruik, op basis van de historische meetresultaten in relatie tot relevante procescondities als bijvoorbeeld de dag, tijd en buitentemperatuur.
 • Onze unieke software maakt een statistische analyse van het normale verbruik real-time bij elke harde meting van het actuele verbruik. We laten dit zien in de vorm van een energiedashboard, waardoor afwijkingen van het normale verbruik direct zichtbaar worden en er direct kan worden gecorrigeerd.
 • Het blijkt in de praktijk een bijzonder nuttige extra inkijk in uw processen voor uw operationele collega’s, die vaak leidt tot kansen voor productieverbeteringen.
 • Ook worden hiermee verrassingen van hoge, onverklaarbare energierekeningen voorkomen.

Concrete besparingsvoorstellen

 • Natuurlijk kunnen we adviseren welke kansen er zijn voor het nuttig gebruik van restwarmte.
 • En ook doen we voorstellen voor de optimalisatie/benchmarking van processen en machines, onderbouwd met harde meetgegevens.
 • En bij voorkeur werken we graag de ideeën die leven op de werkvloer uit tot concrete besparingsvoorstellen.
 • Na de uitvoering van de voorstellen maken we een evaluatie van de realisatie, onderbouwd met de harde meetdata.

Voor meer informatie, een demonstratie of contact met uw locale representant, vragen wij u het contactformulier in te vullen of te bellen naar Otto Krediet, 06-50743064.

Referentie cases

Gerealiseerde besparingen

Contact opnemen

INFORMATIE OF OFFERTE AANVRAGEN

  Back To Top