skip to Main Content

Basiscursus energie besparen

Definities

  • Energie is vermogen keer tijd.
  • De energie die wordt verbruikt drukken we uit in kilowattuur (kWh) en is dus simpelweg het vermogen uitgedrukt in het aantal kilowatts (kW) dat wordt verbruikt door een apparaat maal het aantal uren (h) dat het apparaat op dit vermogen aanstaat.
  • Energie besparen is het verlagen van het aantal kWh dat wordt gebruikt en is alleen maar een kwestie van het reduceren van het vermogen en/of de tijd dat het apparaat aanstaat.

Energiebesparen loont dus vooral de moeite als er of een behoorlijk vermogen aanstaat of dat het vermogen langere tijd aanstaat.

  • Een koelkast heeft een laag vermogen van bijvoorbeeld 50W (0,05kW) en staat misschien 12 uur/dag *365 dagen is 4380 uur en verbruikt dus ongeveer 200kWh per jaar.
  • De wasmachine heeft een relatief hoog vermogen van 1000W (1kW) maar gebruikt dat maar voor 1 uur per wasbeurt en verbruikt dus 1kWh per wasbeurt. Als je 3 keer per week wast, gebruik die dus 150kWh en dat is  dan ongeveer even veel als de koelkast.

Inzicht in het energieverbruik

Het is van cruciaal belang dat je dus inzicht krijgt in de energieverbruikers. Hiervoor kun je een eenvoudig spreadsheet gebruiken dat de verbruikers opsomt, het geschat vermogen per gebruiker weergeeft en de tijd dat die aanstaan. Als je alle energieverbruik van alle verbruikers optelt, zou dit totaal gelijk moeten zijn aan je jaarverbruik. Dit is de basis van energiebesparing en geldt voor thuis, maar evengoed voor elk bedrijf.
Als je een slimme meter hebt, kun je met dit inzicht de pieken in je verbruik verklaren en krijg je nog meer inzicht en kun je je spreadsheet nog meer aanscherpen. Een voorbeeld van zo’n spreadsheet is hier toegevoegd. Er zijn daar ook een flink aantal typische verbruikers en hun vermogens te vinden zodat je snel aan de slag kunt. Bekijk het overzicht in een excel.
Als een bedrijf groter wordt zijn er meer gebruikers en geeft een slimme meter op de hoofdaansluiting steeds minder inzicht. Je zult dan meerdere meters moeten installeren op een lager niveau dan de hoofdaansluiting. BK Energy Efficiency meet standaard een deel of alle gebruikers die zijn aangesloten op de hoofdverdeelkast. Grotere bedrijven hebben meerdere hoofdverdeelkasten, meestal 1 per transformator. De gemeten waarden zijn hier soms de directe, grotere verbruikers als compressoren, luchtbehandelingskasten of grotere machines. Soms zijn de hoofdgroepen aangesloten op een verdeelkast zoals de verlichtingskast. Dan geldt weer dat je die verbruikers in kaart moet brengen en kijken of die in overeenstemming zijn met wat je meet.

Onnodig verbruik elimineren

Met een overzicht van alle gebruikers kun je goed berekenen hoeveel je gaat besparen als je de huidige T8-TL verlichting (de dikke buis) vervangt door een moderne variant als T5 (de dunne buis) of LED. Ook kan je de besparing berekenen als de lampen of apparaten eerder worden uitgezet. En kun je die afzetten tegen de benodigde investering.
Ook kan er een inschatting gemaakt worden over het terugtoeren van de ventilatie of de pomp. Het actuele verbruik is bij dit soort apparaten wat lastiger te achterhalen. Het vermogen op het plaatje van de machine zegt niet altijd heel veel. Het werkelijk opgenomen vermogen kan flink lager zijn. Eigenlijk moet je dan kunnen meten. Met meten kun je ook experimenteren: wat is het effect op het energieverbruik als ik de boiler ’s nachts afschakel?
Met meten krijg je een diep inzicht en komen veel besparingen binnen bereik. Bij BK Energy Efficiency is meten onze standaard aanpak. We hebben bijzondere meetapparatuur die naast het verbruik ook nog de afwijkingen van het normale verbruik inzichtelijk maakt.
Een ventilatiesysteem dat onnodig aanstaat in de nacht. Een koelmachine die ook in de zomer verbruikt. Compressoren die aanstaan terwijl de fabriek is gesloten enzovoorts. Dat zie je niet terug in je spreadsheet. Deze besparingskansen noemen we bij BK Energy Efficiency de “quick wins”. Een aantal hele concrete voorbeelden hiervan zijn te zien bij onze referentieprojecten. Een besparing van 10% door dit soort onnodige verbruik te elimineren, komen we bij heel veel klanten tegen.

Hoe verbruik elimineren

Als je de verbruikers kent, is het een kwestie van eerder uitzetten of het verbruik verlagen. Het is nu logisch nadenken en mogelijkheden zoeken.
Eerder uitzetten. Soms kun je een tijdschakelaar installeren, soms kan je een bewegingsensor installeren of een schakelaar installeren die het standbye vermogen afschakelt. Soms is het een kwestie van afspraken maken om bijvoorbeeld de verlichting gewoon uit te schakelen als dat kan. Ventilatie alleen aan als dat nodig is. Een persluchtsysteem kan worden afgesloten na werktijd of eenvoudigweg worden uitgezet. Idem voor stoomgebruikers.
Verbruik verlagen kan door traditionele verlichting te vervangen door LED. De besparingen zijn tussen de 50% en 90%. Elektramotoren van pompen en ventilatoren die alleen aan of uit kunnen, kunnen vaak worden uitgerust met toerenregeling en geven besparing van 40-65%. Perslucht kan vaak in druk worden verlaagd, lekken kunnen worden opgespoord etc. Gebruik warmteterugwinning of restwarmte in plaats van aardgas. Voor stoominstallaties zijn stappenplannen. Praat met uw toeleveranciers van onderhoud en vraag hen naar wat zij kunnen doen.

Echt werk maken van energiebesparing?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met BK Energy Efficiency voor als u snel besparingen wilt realiseren. Ook coachen wij graag uw medewerkers als ze er zelf mee aan de slag willen.

Referentie cases

Gerealiseerde besparingen

Contact opnemen

INFORMATIE OF OFFERTE AANVRAGEN

    Back To Top